ak2 sivialarkitekt mnal as,

Vår ambisjon er å kunne utvikle prosjekter med høy estetisk kvalitet. Vi vil øke samspillet mellom arkitektur og stedskvaliteter i den gitte beliggenheten.

I restaurerings- og rehabilliteringsarbeid skal de ulike bygningstypene dyrkes ut fra sine konstruktive forutsetninger og kulturhistoriske preferanser.

Med fokus på historiske tilbakeblikk og eksisterende elementer,  samtidig som vi gir et tidsriktig og et moderne formspråk, oppstår nytenkning og nye prosesser med lokal forankring og lokal tilhørighet.

 

 

 

 

  


ak2 sivilarkitekt mnal as,  ble opprettet 01.09.2008
Adresse: Nytorget 1, 4012 Stavanger

Godkjenningsordning  i Tiltaksklasse 3.

Facebook


Daglig leder: Åse-Kari Kvalvik. sivilarkitekt mnal
Tlf.:  408 72 885
Organisasjonsnummer.: 993090697